Faceți căutări pe acest blog

sâmbătă, 20 noiembrie 2010

Prezentarea localităţii Otopeni

Orașul Otopeni este așezat în zona limitrofă de nord a capitalei Bucure;ti, între km. 12,800 și 17,900 pe drumul național nr.1.

Câteva elemente istorice:

Așezările omenești din regiunea în care se află localitatea Otopeni datează din comuna primitivă. Cu prilejul săpăturilor efectuate în anul 1966 pentru construirea Aeroportului Internațional București - Otopeni, arheologul Margareta Constantiniu de la Muzeul de Istorie al municipiului București a identificat fragmente de ceramică veche și alte obiecte care au aparținut unei importante așezări omenești existentă încă din prima perioadă a epocii fierului (epoca fierului: 800 î.e.n. - finele secolului i.e.n.).

Prin hrisovul din 14 februarie 1587, Mihnea Turcitu - voievodul Țării Românești - dăruiește mănăstirii Sfânta Troiță jumătate din satul Islazul, jumătate din satul Hodopeni (azi Otopeni) cu mori și țigani, toate dăruite de Dobromir ban, jupânița Vilaia și fiul lor Mihai postelnicul (Documente privind istoria Romaniei veacul XVII, 1960). Denumirea localităţii provine din denumirea satului Hodopeni, nume care vine se pare de la numele unui personaj Hodopa. Denumirea devine Otopeni în secolul XVIII.

Drept referire la existenţa în istorie a acestei localităţi se poate aminti că în anul 1778, generalul Bawr, care a servit în armata rusă în timpul războiului ruso-turc din 1768-1774, publica sub semnătura Monsieur de B2 (Bawr) o carte intitulată "Memoires historique et geographique sur la Valachie a Francfort et Leipsic". În acestă lucrare, autorul, printre alte sate din apropierea Bucureștiului, amintește și de Otopeni: "Otopen - petit village avec un etang at un moulin sur la riviere de Pasere" Otopeni - un sat mic, cu un eleșteu și o moară pe râul Pasărea). Această precizare indică locul primei vetre a localitații Otopeni, pe râul Pasărea, aproape de obârșia lui. Atunci era un râu viguros, în prezent dispărut.

Pe harta austriacă "General Karte des Furstentums Walachei" din 1867 sunt menționate satele Otopenii de Sus și Otopenii de Jos care formau comuna Otopeni. Pe hartă stau scrise exact aceste denumiri, deci putem concluziona că în a doua jumatate a secolului al XIX-lea vetrele celor două sate ocupau o parte din teritoriul de astăzi al localității Otopeni.

Din documentele de arhivă reiese că în anul 1886 populația localității Otopeni, fără satul Odăi pe vremea aceea, era de 851 persoane, iar în anul 1911 ajunsese la 1775 persoane.

Pe acestă hartă, satul Odăi, care în prezent face parte din localitatea Otopeni, apare sub denumirea de "Odăile Brâncoveanului". Pe vremea aceea, Odaia Brâncoveanului aparținea comunei Bucoveni, care era alcătuită din Buftea, Buciumeni, Mogoșoaia și Odaia Brâncoveanului. Acesta numai până în anul 1908, când satul Odaia Brâncoveanului trece în administrarea comunei Otopeni. În zilele noastre comuna Bucoveni nu mai există, Mogoșoaia formează o singură comună, iar satul Buciumeni este inclus în orașul Buftea, județul Ilfov.

Satul Odaia Brâncoveanului s-a numit și Odăile Brâncovenești (împreună cu Mogoșoaia) făcuse parte din moșia lui Constantin Brâncoveanu). După anul 1900, s-au folosit denumirile Odaia, Odăile, Odăi, cea din urmă fiind forma oficială actuală.

În perioada 24 decembrie 1960 - 27 mai 1968, potrivit celor două legi privind reorganizarea administrativ - teritorială a țării, satul Dimieni, aparținător comunei Tunari, a fost în administrarea comunei Otopeni.

În documentele istorice din epoca contemporană, localitatea Otopeni este menționată pentru luptele grele care au avut loc aici (pentru apărarea capitalei României, București) în timpul celor două războaie mondiale. În cinstea eroilor căzuți în lupte ridicându-se un monument comemorativ.

Datorită așezării sale geografice - în imediata apropiere a capitalei României și în special datorită profilului conferit de existența pe teritoriul său a Aeroportului Internațional București - Otopeni - localitatea Otopeni a cunoscut o continuă dezvoltare economico-socială, care a luat o amploare deosebită după anul 1990, conducând la obținerea statutului de oraș în anul 2000.

Suprafața administrativ-teritorială actuală a orașului Otopeni este de 31,52 km2.
Orașul Otopeni se învecinează: la sud cu linia de Centura a Bucurestiului, care îl separă de cartierul Băneasa, din sectorul 1; la nord cu calea ferată Bucureşti - Urziceni, care reprezintă hotarul dintre oraș şi comunele Corbeanca şi Baloteşti din judetul Ilfov; la vest cu comuna Mogoșoaia din judeţul Ilfov; la est cu comuna Tunari din judetul Ilfov.

Populația oraşului Otopeni la 01 ianuarie 2003 a fost de 10.224 locuitori, de etnie romană, potrivit ultimului recensamant. Densitatea locuitorilor este de 324 persoane /Km2.

Localitatea se afla în zona temperat -continentală, la interferenţa influenţelor climatice specifice părţii de vest a ţării cu cele caracteristice părţii estice a Câmpiei Române, trăsătura principală fiind dată de succesiunea celor patru anotimpuri, diferenţiate din punct de vedere al elementelor meteorologice.
Temperatura medie multianuală este de 10,6°C.

Regimul anual al temperaturilor medii oscilează între un minim de -3,1°C înregistrat în luna ianuarie şi un maxim de +22,5°C înregistrat în luna iulie, rezultând o amplitudine medie anuală de 25,6°C, ceea ce dovedeşte, o dată în plus, caracterul temperat-continental al climei.
Temperaturile extreme absolute au fost cuprinse între +41,1°C (la 20 august 1945) şi - 32,2 °C (la 25 ianuarie 1942).

In ultimii ani orașul Otopeni s-a dezvoltat puternic din punct de vedere economic, datorită investițiilor care s-au realizat sau sunt în curs de realizare de către o serie de companii românești și străine de renume, între care se pot menţiona: Metro, Peugeot, BMW, Flamingo Computers, Romstal, Lukoil, Karl Heintz Dietrich, Banca Comercială Română, Alpha Bank, Shell, Rompetrol, Ion Tiriac Air, Banca Romană de Dezvoltare, NHR Agropartners, Mc Donald’s etc.

Pe teritoriul orașului Otopeni se afla opt unități de învățămînt- un liceu teoretic, trei scoli de învățămînt primar și gimnazial și patru grădinițe - în cadrul cărora sunt înscriși un număr total de 1.140 de elevi.

Arealul orașului Otopeni este foarte interesant pentru investitori şi oferă acestora multiple oportunități in domeniul afacerilor, fapt care va contribui in continuare la dezvoltarea economico-socială în ritm susținut a localității.

echipa Perfekt Office